Polgári peres eljárások

Senki nem pereskedik, ha van mód annak elkerülésére. Amíg más út marad, mi is arra fogunk törekedni. Az általam nyújtott peren kívüli és peres képviselet mindvégig átlátható marad az Ön számára mind a jogilag elérhető célokat, a pertaktikát, mind pedig az érdemi jogkérdéseket és a megbízási díjakat tekintve. Elsőrendűnek tartom ügyfeleim részletes és pontos tájékoztatását. Segíteni fogom Önt, hogy kézben tarthassa jogi ügyeit.

Képviseletet nyújtok az Ön számára ellenfele, hatóságok és polgári bíróságok előtt kártérítési és biztosítási jogvitáiban.
[szerződéses és szerződésen kívüli károkozás, közlekedési balesetből eredő károk (gépjármű kötelező felelősségbiztosítás és casco), orvosi műhibákból eredő károk, sérelemdíj (nem vagyoni jellegű kárigények)]

Képviselem Önt ajándék visszakövetelése, közös tulajdon megszüntetése, elbirtoklás és ráépítésiránti peren kívüli és peres jogvitáiban.

Eljárok birtokvédelmi eljárásban és szomszédjogi perben a jegyző vagy más építési hatóság előtti eljárásban és a bíróság előtt, valamint lakás és helyiségbérleti jogvitáibanképviselet az ellenérdekű féllel szemben peren kívül és perben

Napi kapcsolatban támogatom a közös képviseletettársasházi követelésekbehajtása, jelzálogjog-bejegyzés, fmh és peres eljárás útján

Elbirtoklás és birtokvédelem

A szomszédok között előfordulnak elbirtoklással kapcsolatos jogviták is, valamint a szomszéd a birtokvédelemre vonatkozó szabályok alapján is felléphet az őt zavaró szomszéd ellen, ha az megfosztja őt az ingatlana háborítatlan használatától. Lássuk röviden ezeket a jogintézményeket és legfontosabb szabályait.

Bővebben...

Ajándékozás és az ajándék visszakövetelése

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó a saját vagyona rovására a megajándékozott részére ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. Az ajándék, vagyis az ingyenes vagyoni előny a legtöbb esetben tulajdonjog átengedését, átruházását jeleni, így az ajándék tipikusan az adásvétel ingyenes formája. Ingatlan ajándékozásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A továbbiakban járjuk körbe az ajándékozással kapcsolatos eseteket.

Bővebben...

Vezetékjog bejegyzése

Egy ideje új jelenség, hogy a hálózati engedélyesek ingatlanunkra vezetékjogot jegyeztetnek be. A legtöbb esetben az érintett ingatlanok tulajdonosai a földhivatalok határozatából ismerhetik meg az ingatlanukat terhelő bejegyzést, holott valójában az már csak az eljárás legutolsó fázisát jelenti. Hogyan történhet mindez és mit tehetünk?

Bővebben...

Közös tulajdon megszüntetése

A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, elegendő a közös tulajdon tényére hivatkozni.

Bővebben...

DSCF5804-2C.jpg

DR. BAJUSZ GERGELY | ÜGYVÉD
ADÓJOGI SZAKJOGÁSZ
Tel: +36 30 652 1553


DR. DEMETER ANDREA 
| ÜGYVÉD
MUNKAJOGI SZAKJOGÁSZ
Tel: +36 30 653 9395

1149 Budapest, Angol utca 38.
[Róna Office Center irodaház - 311.]
Postacím: 1605 BP. Pf. 111.

Fax: +36 1 700 1658
iroda@bajusz-demeter.hu